++ ช่องทางแจ้งปัญหาอินเทอร์เน็ตของ TOT : ดาวน์โหลดแอพลงสมาร์ทโฟนชื่อ "TOTeasylife" เลือกหัวข้อ แจ้งเหตุเสีย กรอกข้อมูลและส่งข้อมูลปัญหา, หรือโทรศัพท์ 056-245122, มีข้อสงสัยการใช้งาน ติดต่อ ID-LINE alexkridtamate // เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ICT อยู่ระหว่างให้บริการบุคคลอื่น ขออภัยในความล่าช้า *++

 ชื่อผู้แจ้ง  วันที่  กลุ่ม/โรงเรียน  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย พีรยุทธ์ ตับทอง 2017-01-16 / 09:05:25 บริหารงานบุคคล เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ICT มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดำเนินการแล้ว
นายรักชาติ จิ๋วใจธรรม 2017-01-13 / 08:26:46 โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ อินเทอร์เน็ตใช้ได้แล้ว
สมนึก เจริญ 2017-01-06 / 06:52:05 โรงเรียนในสังกัด ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ เนื่องจากบริษัทแจ้งหมดสัญญาแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ สพป.นว.3 ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว (โทร.089 957 4254) แจ้ง TOTที่อีเมล pkaewdangg@gmail.com แล้ว รอติดต่อกลับ
นางสาวนิภาพร มูลจันทา 2017-01-05 / 13.38 โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวัดสว่างวงษ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไม่เสถียร ล่มบ่อยๆ สัญญาณไวไฟอ่อน (097-1206455) อยู่ระหว่างตรวจสอบ สัญญาณอินเทอร์เน็ตมาปกติ ใช้ได้ 1 อาคาร ใช้ไม่ได้ 1 อาคาร
นายเอกภพ มั่นขันธ์ 2017-01-04 / 07:50:29 โรงเรียนในสังกัด สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย จากโรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี แจ้ง TOTที่อีเมล pkaewdangg@gmail.com แล้ว รอติดต่อกลับ
นางบัวสด มีมุข 2016-12-30 / 16:31:23 โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียม IP STAR มีปัญหาในการใช้งานบ่อยครั้งมาก สัญญาณช้ามาก บางวันไม่มีสัญญาณเลย เบอร์โทรศัพท์ :081-8266847e-mail : buasodnoi@yahoo.co.th แจ้ง TOTที่อีเมล pkaewdangg@gmail.com แล้ว รอติดต่อกลับ
นางสาวชนิตา ธารนาม 2016-12-30 / 11:24:36 โรงเรียนในสังกัด เนื่องจากมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์และมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการทำงานของระบบราชการและใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งความเร็วของอินเทอร์เน็ตช้า จึงทำให้การทำงานล่าช้า โรงเรียนอะไรครับ
โรงเรียนวัดหนองสีนวล 2016-12-30 / 08.30 โรงเรียนในสังกัด ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนใช้งานไม่ได้มา 4 วันจึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตให้ใช้นานได้เหมือนเดิมด้วยค่ะ (ผอ.ขนิษฐา 089-5646761) TOT ดำเนินการแล้ว
นางกำไร แก้วสิทธิ์ 2016-12-29 / 05:22:14 โรงเรียนในสังกัด ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ โรงเรียนบ้านพุมะค่า โทร.085-719-8687 แจ้ง TOTที่อีเมล pkaewdangg@gmail.com แล้ว รอติดต่อกลับ
นางพรพิมล สีนวน 2016-12-28 / 08:04:17 โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนใช้ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว
   ค้นหาข้อมูลในกลุ่ม